Rescomlaunch1tile Rescom%20march%202016%20diagram_1 Rescom%20poster%20on%20circular%20economy%20best%20practices

Circular Product Design

Together with research and industry partners across Europe, IDEAL&CO Explore develops an innovative framework for the implementation of closed-loop manufacturing systems. Systems in which resources are not wasted, but used again and again.

Four manufacturers who are active in B2B and B2C markets will pilot a closed-loop product system in their businesses. These pilots will demonstrate how the collecting, remanufacturing and upcycling of discarded products into new added-value products will be cost-effective, resource-efficient and more sustainable than the current linear manufacturing systems.

In the ResCoM project, we work together with KTH, Delft University of Technology, Bugaboo, tedrive, Gorenje, Loewe, Fraunhofer, Granta Design, Ellen MacArthur Foundation, INSEAD and Eurostep.

 


 

Samen met onderzoekspartners en bedrijven binnen Europa, ontwikkelt IDEAL&CO Explore een innovatieve aanpak voor 'closed-loop' productiesystemen. Dit zijn systemen waarbij grondstoffen niet verloren gaan, maar steeds weer opnieuw worden gebruikt.

Vier fabrikanten van producten voor de consumenten- en de zakelijke markt gaan deze systemen uitproberen. Daarmee wil ResCoM laten zien dat het verzamelen, herfabriceren en verbeteren van afgedankte producten tot nieuwe, waardevolle producten winst kan opleveren, zowel financieel als in duurzaamheid. 

In het ResCoM project werken we samen met KTH, Technische Universiteit Delft, Bugaboo, tedrive, Gorenje, Loewe, Fraunhofer, Granta Design, Ellen MacArthur Foundation, INSEAD en Eurostep.