Waterfilter_1 Waterfilter_2

Natuurlijke waterzuivering

Voor Bright Water Company hebben we het eerste protoype van het drijvende waterfilter ontwikkeld. Dit duurzame filter maakt gebruik van moerasplanten om het oppervlaktewater in recreatiegebieden en de stedelijke omgeving te zuiveren. Met het prototype heeft het bedrijf hun productidee succesvol in de praktijk kunnen testen.