Action_cycle_site

Action research cycle

Wilt u ook meer inzicht in mogelijkheden tot innovatie? Bent u benieuwd hoe uw product nog waardevoller kan worden? Of heeft u behoefte aan een onderbouwde innovatie-richting voor uw producten? De resultaten van ons onderzoek ondersteunen u hierbij.

 
Onderzoek en ontwerp zijn volgens ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kennis die nodig is voor het ontwerpen van een goed product ligt namelijk niet altijd op straat. En wat we aan kennis missen, bouwen we zelf: IDEAL&CO Explore zet  onderzoek actief in. Denk hierbij aan nieuwe materialen, productietechnologieën, duurzame ontwerpstrategieën, marktontwikkelingen en gebruikersonderzoek. We werken hierbij nauw samen met het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstituten zoals de Technische Universiteit Delft.
 
Vanuit onze achtergrond als ontwerpers, passen we een speciale methode toe die we “Research by Design” noemen. Geen literatuurstudies of laboratoriumproeven, maar snelle, toepasbare kennis die voor het ontwerpproces kan worden ingezet.