Streetlife01

LCA Streetlife

Ecodesign is de ontwerpstrategie waarmee je product de kleinst mogelijke milieuimpact krijgt. En dat betekent dus ook materiaal- en energiebesparing: met ecodesign valt snel winst te behalen. Met tools als fast-track LCA, MET-matrix en het LIDS-wiel kan IDEAL&CO een milieuverantwoord herontwerp realiseren.